Rocco Hunt - Libertà
Rocco Hunt - Libertà (Cover Album)

Leggi il Testo Nisciun Rocco Hunt. “Nisciun” è una canzone di Rocco Hunt feat. Geôlier prodotta da Valerio Nazo ed estratta dall’album “Libertà” (2019). Nisciun Lyrics

Testo Nisciun Rocco Hunt Geôlier

‘O sai ca si putess fermà ‘o tiemp che man
Turnass  aret a quann asciv pazz pe me
Ca  te ‘ncazzav si turnav e nun te chiammav
Accumulav ‘o mal e nun mo div a verè
Mo ca stong for se vonn fa na fot
Lor  fann e storie, ij vogl fa a storia
Si  se soffr n’è ammor‚ nun trov manc e parol
Primm stiv tu sol po si asciut ro core
Sunnav  ‘nsiem na casa addò a tristezz nun tras
Campann buon cu nient‚ criscenn fess e cuntent
Tant ‘o sai c’ammor è n’ata cos
Nun te ric proprij nient e nuov
Me  conosciut quann stev a ‘pper
Mo me stai affianc ‘nta nu Range Rover

Ij aropp a te to giur nun vogl chiù a nisciun
E cos ca me riv nun me da nisciun
‘O core aropp e te nun ‘o cacc pe nisciun
Si pur agg sbagliat è stat n’avventur
Sta cu te pe n’ora ‘o sai ca nun me piac
Si pur tu ce muor rispunn a sti messagg
Guardm int a l’uocchie pcchè mo fai a creatur?
Ij aropp a te to giur nun vogl chiù a nisciun

Riman to prumett ca ce parl cu patt
C’ho giur e ‘tt maner ca te pigliat l’anim
Ij ancor me cunfess rint a stanz che riavl
Nun e crer a sti guaglion ca me ric che m’amn
Te rong ‘tt chell ca tu nun tien
Te preg rammell chest occasion
To giur so pazz‚ me fai ascì scem
Pcchè grazie a te mo crer a l’ammor
Mentr stamm ancor rint ‘o liett
Tu m’accarizz e po te spuoglij ancor
Io e te ‘nsiem ‘o sai simm perfett
E quand po te viest ij te vogl ancor
Rimm chell che t’hann fatt
Tu si a ricchezza mi chiù assai e tutt e diamant
Pcchè si nun esistiss to giur te ‘nventass
Te facess tale e qual ma in mod che m’amass

Ij aropp a te to giur nun vogl chiù a nisciun
E cos ca me riv nun me da nisciun
‘O core aropp e te nun ‘o cacc pe nisciun
Si pur agg sbagliat è stat n’avventur
Sta cu te pe n’ora ‘o sai ca nun me piac
Si pur tu ce muor rispunn a sti messagg
Guardm int a l’uocchie pcchè mo fai a creatur?
Ij aropp a te to giur nun vogl chiù a nisciun

Rocco Hunt - Libertà
Rocco Hunt – Libertà (Cover Album)