Lele Blade - Ninja Gaiden (Album)
Lele Blade - Ninja Gaiden (Album)

Leggi il Testo Ninja Gaiden Lele Blade. “Ninja Gaiden” è una canzone di Lele Blade estratta dall’album omonimo “Ninja Gaiden” (2018). Ninja Gaiden Lyrics

Testo Ninja Gaiden Lele Blade

M’ aspett p’ s’ fa vre
N’ or rint o’ specchij p’ s’ fa vre
O’ saij ca tu m piac senza trucc
E senza trucc a me t fai vre
E l’unic ca m’ a vulut ben, p me riman tu
M’ sa ca comm a te nun n’ fann proprij chiù
Gir a’ pper p’ a’ città, viv sul deja vu
C’ prov, c’ penz, cu tte l’indifferenz è ‘na virtù
E nun a’ voglij a’ vit e’ n’at, voglij vencer c a’ mij
Comm è sempr, sulitar p’ stanchezz, abituat a m tnè tutt cos a rint

Gaiden
Ninja Gaiden voglij a’ pac
E po a’ uerr
Stong sul ij ngopp a’ facc
Ra terr
Ninja Gaiden sangue fridd
Rint o’ scur, labirint
Iesc sul, sul ij

Quindic ann ca nun t’ vec e m’ arricord ancor a’ facc
E ogni vot ca t’ penz sper che truvat pac
Port ancor tutt e’ storij re cumpagn mij cu me
Comm esempij, sto cercann e’ ra a me stess e a chi m sent
P’ ogni giovn prumess ca s’ arrend
P’ ogni figl ro quartier ca s’ perd
Trov semp o’ mod e’ nasc e’ ‘na maner
Pcché a’ cap e’ l’ omm è l’ unica galer
Po m’ ferm e sent l’ eco re parol ca nun dic
Si m guard rint o’ specchij vec l’ unic nemic ro mij

Gaiden
Ninja Gaiden voglij a’ pac
E po a’ uerr
Stong sul ij ngopp a’ facc
Ra terr
Ninja Gaiden sangue fridd
Rint o’ scur, labirint
Iesc sul, sul ij
Gaiden
Ninja Gaiden voglij a’ pac
E po a’ uerr
Stong sul ij ngopp a’ facc
Ra terr
Ninja Gaiden sangue fridd
Rint o’ scur, labirint
Iesc sul, sul ij

Lele Blade - Ninja Gaiden (Album)
Lele Blade – Ninja Gaiden (Album)

Testo Ninja Gaiden Lele Blade