Peppe Soks - E' Guagliun (Testo) feat. Geôlier
Peppe Soks - E' Guagliun (Testo) feat. Geôlier

Leggi il Testo E’ Guagliun Peppe Soks. “E’ Guagliun” è una canzone di Peppe Soks feat. Geôlier prodotta da Dat Boi Dee. E’ Guagliun Lyrics

Testo E’ Guagliun Peppe Soks

Chest ca pass e guard, vo sta ‘nsieme e’ guagliun
Però si chiamm e guardie po nun stamm al sicuro
O’ sape m contatt però po nun a pens, aropp pass e guard (ye)
Ma ij stong sempr che guagliun (ehy)
Nun c po cumannà nisciun (ehy)
Ij stong sempr che guagliun (ehy)
Nun c’amm maje mis paura (ehy)

Teng na scarp frà ch’è nu stipendij (nu stipendij)
E’ sord nun e stip, e speng (sai ch e speng)
T’ port rind o meglj alberg, 5 stelle
Ind a piazza cu na giacca e pelle, troppa bell
Chist ca ma ch stann ricenn, guagliunciell
N’è na machina, è na navicella, s’aiza a’ terr
Lent scur, nun m vir bro, vir buon
E caramb loc e dann fuoc, fann fuoc
Stong sempr int’ o quartier mij, ‘nsieme e mij
Tu no, no, no nun c può trasì, mamma mij
Vogl nu brillant pe carat (pe carat)
Geolier cu na Balenciaga (Balee)
Gucci, Fendi, Prada, Balmain, cint Ferragamo
Che cumpagn’ mij ‘nda zona, si ch fierr n’mano
Ra Saliern sceng frisc p’ Secodigliano
M’ rspettn tt’quanti Genny Savastano

Chest ca pass e guard, vo sta ‘nsieme e’ guagliun
Però si chiamm e guardie po nun stamm al sicuro
O’ sape m contatt però po nun a pens, aropp pass e guard (ye)
Ma ij stong sempr che guagliun (ehy)
Nun c po cumannà nisciun (ehy)
Ij stong sempr che guagliun (ehy)
Nun c’amm maje mis paura (ehy)

Cu nu rosario a copp ten a foto mij
Ten sti sord rimm comm va a capì
Stamm t’black int’o locale a nomm mij (a nomm mij)
Fa a tip chic, ngopp o’ vracc cu l’AP (cu l’AP)
Vogl na tip ca nun guard e’ sord
Ma senz sti sord arò arriv?
Fumm sta robba m ne vola a Ibiza
M facc nu tir e m’arrobb, è Sativa
Gir nda zona, sacc ca n’m vir
A Secondiglian nisciun m sfid
Sti scem o saij buon ca po so zer
E spar n’facc e nun pigl’ manc a’ mira
O’ per Zanotti nero, o’ saij ca t mann a zero
O’ stil mij mm’è pisant, mo teng a sacc ch è chiena
Rimm ch fann so sciem e saittell
Guard Pusillip e n’c sta chiù bell
Fa a tipa ricc mo si sta cu iss, ma no quann scenn nsieme a Geolier
Sta tipa guard e aropp allucc “mamma mij”
Fumm na cim e aropp po t ric e si
Pass a Salierno ma po stong a casa mij
M sent o cap e chest mo nun o dic ij

Chest ca pass e guard, vo sta ‘nsieme e’ guagliun
Però si chiamm e guardie po nun stamm al sicuro
O’ sape m contatt però po nun a pens, aropp pass e guard (ye)
Ma ij stong sempr che guagliun (ehy)
Nun c po cumannà nisciun (ehy)
Ij stong sempr che guagliun (ehy)
Nun c’amm maje mis paura (ehy)

Testo E’ Guagliun Peppe Soks