Marco Calone - L'urdema vota
Marco Calone - L'urdema vota

Legi il Testo L’urdema vota Marco Calone. “L’urdema vota” è una canzone di Marco Calone, disponibile abche il video ufficiale. L’urdema vota Lyrics

Testo L’urdema vota Marco Calone

Nun me manco salutat,
l’uocchij nvus e chi a chiagnut,
nu discors priparat,
ma ij l’avev gia’ capit,
troppi cos annascunnut,
maij pero’ lagg saput,
nu vuo ben sul a me,
e pnsat sul a te…

L’urdema vot e po
nun ce verimm chiu’
facimm tutt chell che
decis tu, nun adda resta’
nient e tutt sti mument
ca chiammav ammor…

l’urdma vot e po nun
o giuramm chiu’,
ca ij song a vita toij

ca vitamij si tu, pero’
e’ durat poc chistu sentiment,
nun er importaaaaant…

Tu nun ce mis manc
e nu minut, o staij accrenn
a chistu n’ammurat e
o ben ca vuliv a me,
cio puort anaaaat…

L’urdema vot e ognun
piglij a strada soij,
allor e’ tutt over che frnut ca,
m lass e t n vaaaaij…

Scinn ca simm arrivat,
e ij comm a nu sconosciut,
chiur a port e m n vac,
ma o pensier se fermat,
m’arricord a primma ser,

quand ciamm conosciut,
nun si a stessa si cagnat,
nun si chella n’ammurat…

L’urdema vot e po
nun ce verimm chiu’,
facimm tutt chell che decis tu,
nun adda resta’ nient
e tutt sti mument
ca ij chiammav ammoor,
l’urdema vot e po’ nun
o giuramm chiu’ ca ij song
a vita toij ca vitamij si tu,
pero’ è durat poc chistu sentiment,
nun er importaaaaant…

tu nun ce mis manc
nu minuut, o staij accrenn
a chistu n’ammuraaaat,
e o ben ca vuliv a me,

cio puort anaaaat..

l’urdema vot e ognun piglij
a strada soij, allor è tutt
over che frnut ca,
m laaass e t n vaaaaij…

L’urdema vot e po’
nun ce verimm chiu’,
allor è tutt over che fernut ca,
m lass e t n vaaaaij..

Testo L’urdema vota Marco Calone