Lele Blade - Ninja Gaiden (Album)
Lele Blade - Ninja Gaiden (Album)

Leggi il Testo Bentley Lele Blade. “Bentley” è una canzone di Lele Blade feat. Yung Snapp estratta dall’album “Ninja Gaiden” (2018). Bentley Lyrics

Testo Bentley Lele Blade

Yung Snapp made another hit

Je a Tonin rind a nu Bentley già mo vec
Cu n’AP ’e diamant par fa ‘e nciarm over
Un sul ‘e ’o contatt buon arò vac vac
Tras e iesc ro club ‘e sord nda sacc
Tutt chell che vuò ‘o teng
Tutt chell che vuò ‘o teng
Whatever you want I got it
Fra comm m trasn ‘e speng
M vann ricenn ca simm cagnat ma simm e guagliun ‘e semp
Ringraziamm a Dijo ca ce simm calmat ma tnimm a famm ‘e semp

Preg p me, teng ‘o cor buon, e vec sul ’o mal
Preg p me, teng ’o fuoc, penz sul a fa ‘e renar
Fierr ’nfront, man in aria, fin in fond, liev man
Qual’è ‘o scop, qual’è ’a fin, chistu gioc, quant val
Pigl ‘a borz, mitt e’ sord a rint primm ca c fann
Semp allert, ormai è na vit ca nisciun c cumann
Ric ca c piac Lele, pcché ‘a music funzion
Chesta groupie fott fort, voglij sul sentì o’ suon
M piac l’evr bon, ma agg fumat quintal ‘e munnezz
Bella vit pcché amm avut ‘na vit ‘e carenz
‘A gent ric: “Si n’amic”, sul p convenienz
Ne l’agio ne ‘a cunferenz, Ne l’agio ne ‘a cunferenz

Je a Tonin rind a nu Bentley già mo vec
Cu n’AP ‘e diamant par fa ‘e nciarm over
Un sul ‘e ‘o contatt buon arò vac vac
Tras e iesc ndo club che sord nda sacc
Tt chell che vuò ‘o teng
Tt chell che vuò ‘o teng
Whatever you want I got it
Fra comm m trasn ‘e speng
M vann ricenn ca simm cagnat ma simm e guagliun ‘e semp
Ringraziamm a Dij ca ce simm calmat ma tnimm a famm ‘e semp

Shawty s fo na gir a per nsiem a me
Già fa pur ammor, sta cu nu piscion
Pigl ‘o Benz ‘e Sosa sul p m fa vre
Che si po’ m’ spos, ij m spar ‘a pos
Gir cu’ Lello, miez Casoria
Ij er muccus, mo facimm ‘a storij
Stev for ‘o bar e m pariav ‘nguoll
Mo t vuò fa ‘a fot cu nuje, fra t pisciamm ‘nguoll
Teng set voglij ‘o milkshake
Ric chell c voglij, nun m n fott proprij
Sto pariann e sto facenn ‘e sord
P’accattà ‘e borz a mammà

Je a Lellucc rind a nu Bentley già mo vec
Cu n’AP ‘e diamant par fa ‘e nciarm over
Un sul ‘e ‘o contatt buon arò vac vac
Tras e iesc ro club ‘e sord nda sacc
Tt chell che vuò ‘o teng
Tt chell che vuò ‘o teng
Whatever you want I got it
Fra comm m trasn ‘e speng
M vann ricenn ca simm cagnat ma simm e guagliun ‘e semp
Ringraziamm a Dijo ca ce simm calmat ma tnimm a famm ‘e semp

Lele Blade - Ninja Gaiden (Album)
Lele Blade – Ninja Gaiden (Album)

Testo Bentley Lele Blade