(Ij mo sto buon, ringraziann a Dij ma si me ne vak ra lok ma pe sta gent, pe sta gent chi ce parl) 

Nu pensier a sti waglion che criatur ‘mbracc senza n’omm affianc e cu na lacrima ca scenn ‘nfacc, so piccolin e già vottn o passeggin, mammà me fatt a 18 ann sti cos e sacc, na speranz a tutt frat ancor chius aret e sbarr, a chi nun pò scennr ra cas, a chi aspett na cundann, nun giudicà nun sputà in ciel ca ‘nfacc ritorn, na cattiveria se perdon ma nun se scord, ij cant pe disoccupat nun m’ agg mai scurdat quand papà nun faticav e cas o stess se magnav, mo a famiglia mij sta bon, ati cient’ann ancor a chi ma rat a voce e pur l’uso re parol, ij nun rimpiang nient mank a firm ro cuntratt, e strunzat c’agg fatt, fest e piazz e piazz e crack, cap e cazz fann e dissing, nun v’agg mai cacat, ij facc o mij pe fatt mij, vuje sit a scen re frustrat 

Nun rimpiang nient pecchè agg fatt a capa mij, sta gent parl, me pò giudicà sultant Dij, e ‘nguoll a me quanta parol, quanta giudizi, quanti storij, finalment stong for ij nun ce torn a pescherij 

Nun rimpiang nient pecchè agg fatt a capa mij, sta gent parl, me pò giudicà sultant Dij, e ‘nguoll a me quanta parol, quanta giudizi, quanti storij, finalment stong for ij nun ce torn a pescherij 

Me guard rint o specchij, vek o rifless e nu mostr, mentr guard e fot vecchij immers int a nu mar e fuoss, nun guardà si n’omm ten sold e machin bon, n’omm addivent n’omm sultant primm e s’ addorm, quand e pensier partn e lascian l’ombr, a soluzion a truov sultant int a nu vol pe Londra, 16 ann scennev a Malpens, troppi pensier ‘ncap int a l’età ra strafuttenz, o mal pass e nun dà aurienz, chi te sta ‘ngopp nun te pens, abbracc o calvarij, si carn pe can, si riest in silenzij, sunnann renar, affruntann stu mal, affugann po mar, campann pa fam, pigl a vol sta chance in partenz, e quand crir r’avè tutt ca nun tien nient, quanta nott riest sul senza amici nè parient e quant è larg chillu liett, chelli nott senza vient, quand piens e pó te pient ra st’ammor che t’aspiett 

Nun rimpiang nient pecchè agg fatt a capa mij, sta gent parl, me pò giudicà sultant Dij, e ‘nguoll a me quanta parol, quanta giudizi, quanti storij, finalment stong for ij nun ce torn a pescherij 

Nun rimpiang nient pecchè agg fatt a capa mij, sta gent parl, me pò giudicà sultant Dij, e ‘nguoll a me quanta parol, quanta giudizi, quanti storij, finalment stong for ij nun ce torn a pescherij 

Nun rimpiang nient pecchè agg fatt a capa mij, sta gent parl, me pò giudicà sultant Dij, e ‘nguoll a me quanta parol, quanta giudizi, quanti storij, finalment stong for ij nun ce torn a pescherij 

Nun rimpiang nient pecchè agg fatt a capa mij, sta gent parl, me pò giudicà sultant Dij, e ‘nguoll a me quanta parol, quanta giudizi, quanti storij, finalment stong for ij nun ce torn a pescherij 

(Agg fatt a capa mij sta gent parl me pò giudicà sultant Dij e nguoll a me quanta parol quanta giudizi quanti stori, finalment ston for ij nun ce torn a pescherij)