t chied scus si nu song comm m vuliv 
e fatt o massim p mè ma e colp ro destin. 
mammà j aggià fui’ nun pozz restà ferm 
sti fantasm rann nguoll e st’esistenz addvent l’infern 
nun song’ o figlj che forz t’aspettav colp rè brutt amicizj so jut p brutti strad alla fin so’ turnat ogni peccator po s pent e tutt e sbaglj e torn semp a cercà ammor 
abbraccm comm na vot stringm fort..sto ca paur e restà sul 
e nu piglj chiu’ suonn a nott 
e t’arriguor ropp e colloquij a scol e cucchiarell a ret e rin 
si c penz e sent ancor. 
l’educazion che me rat jj c’a rong a nu figlj 
me tramendat sti valor e a rispettà a famigj mo ca c penz nun t’aggia mai mis rind e canzon o saj che t vogl ben abbraccm na vot ancor. 

Mammà tu si a chiu’ bell re’ regin e simm furtunat si ind a cas c staj tu 
staj scetat ancor si nu m’arritig 
e quann stong for m manc semp e chiu’ 
o saj t vogj ben abbraccm na vot ancor (na vot ancora) 
o saj t vogj ben abbraccm na vot ancor (na vot ancora) 

Nascimm ra na femmn 
crescimm cu na femmn e amma purtà chiu’ rispett a tutt e femmn 

Nascimm ra na femmn 
crescimm cu na femmn e amma purtà chiu’ rispett a tutt e femmn 

Mammà ji t salut è l’or ca mo part, scus se so fiut ma a gioia mij è distant 
nu bigjett rind e man m port luntan 
guard o rifless rind o specchij o sorris e vacant 
salutm a papà rill che o vogj ben 
ca stess tranquill no vogj vrè in penzier sò nfam sti ster 
live e stanz d’alberg 
sta gent nun m vo’ ben ma ij nun so’ nat p perd e o saj 
so vittm e nu talent vittm e tutt a merd ca m rà nguoll 
e spiss a vot m po sent 
ij nun c torn rà sconfitt 
quand torn vogj string fort chi rind o cor ma tenut stritt 
na cartulin m’arricord e comm stevn 
felic rind a miserij commm e film e mario merol 
nascimm ra na femmn 
crescimm cu na femmn e amma purtà chiu rispett a tutt e femmn 

Mammà tu si a chiu’ bell re’ regin e simm furtunat si ind a cas c staj tu 
staj scetat ancor si nu m’arritig 
e quann stong for m manc semp e chiu’ 
o saj t vogj ben abbraccm na vot ancor (na vot ancora) 
o saj t vogj ben abbraccm na vot ancor (na vot ancora)