Tormento aka Yoshi – Ma Dawgz (Testo)

Regia. Calibro 9